fbpx

มหาเมตตาใหญ่

ลี่ยงเชียง รับพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน พร้อมพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ  ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ  หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน หนังสือมนต์พิธี  พระสมุห์เอี่ยม หนังสือทำวัตรเช้าเย็น สำหรับอุบาสกอุบาสิกา พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน งานทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 7 วัน 50 วัน 100 วัน งานฌาปนกิจศพ ที่ระลึกงานอุปสมบท งานแต่งงาน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ทำบุญวันเข้าพรรษาออกพรรษา ทำบุญเทศกาลวันปีใหม่