ไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนา

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-546-0
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า
50  เล่มขึ้นไป 18  บาท
100  เล่มขึ้นไป 16  บาท
300  เล่มขึ้นไป 14  บาท
500  เล่มขึ้นไป 12  บาท
4,000  เล่มขึ้นไป 11  บาท

คำอธิบาย

สารบัญ

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล
ชุมนุมเทวดา
นอบน้อมพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สรรเสริญพระพุทธคุณ
สรรเสริญพระธรรมคุณ
สรรเสริญพระสังฆคุณ
ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชยปริตร (มหากา)
สัพพมงคลคาถา
โพชฌังคปริตร
อุณหิสสวิชยคาถา
อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
เทวตาอุยโยชนคาถา
ทำสมาธิภาวนา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำย่อ
คำอธิษฐานจิต
คาถาเรียกเงิน
คาถามหาลาภ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร