โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค

16฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-608-5
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค

สารบัญ
สามสหาย สร้างสุข สลายทุกข์
เปิดใจให้ศรัทธา เพื่อรักษาโรคด้วยพุทธฤทธิ์
สมมติฐานโรคกับโหราศาสตร์
โรคกายไม่เท่าไร โรคใจหนักกว่า
วิธีปฏิบัติตนในยามเจ็บป่วย
ดูแลรักษาผู้ป่วยรวยบุญ
ทำไมเวลาป่วยไข้ ถึงให้สวดหรือฟังโพชฌังคปริตร
สวดมนต์รักษาโรคได้จริง
วิธีสวดโพชฌังคปริตรพิชิตโรค

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทโพชฌังคปริตร
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิ
การทำสมาธิมีผลต่อการรักษาโรคอย่างไร ?
แผ่เมตตา
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานจิตขอบุญบารมี
บทคำกล่าวอธิษฐานจิต

บูรณาการโพชฌงค์ ๗ กับการรักษาโรค
โพชฌงค์ในชีวิตประจำวัน
โพชฌงค์องค์ธรรมนำสู่โพธิญาณ
ส่งกำลังใจแก่ผู้ป่วยไข้ในท้ายเล่ม