แผ่นพับ สวดมนต์อิ่มบุญ

12฿

New!

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี น้ำตาล
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 20.5 cm.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่อยแผ่นพับสวดมนต์อิ่มบุญ

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×20.5 cm

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ +1
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
คาถาบูชาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถามหาจักรพรรดิ
คำกล่าวก่อนให้ทาน
คาถาเงินล้าน
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาบูชาแม่พระธรณี
คาถาบูชาแม่พระโพสพ
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
บทสวดพระแม่กวนอิม
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 15  รายชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

12 บาท

100 เล่มๆ ละ

10 บาท

500 เล่มๆ ละ

9 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

8 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

7 บาท