แผ่นพับ บทสวดมหาสมยสูตร

15฿

New!

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทอง
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 20.5 cm.

?100 แผ่น พิมพ์รายชื่อฟรี
เป็นสติ๊กเกอร์ติดเท่านั้น
ใส่รายชื่อได้ 10 ชื่อ

คำอธิบาย

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทมหาสมยสูตร
 • บทอัญเชิญเทวดากลับ
 • บทสัพพมงคลคาถา
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอุทิศและอธิษฐานบุญ
 • บทกรวดน้ำย่อ
 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ