แผ่นพับ ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

12฿

New!

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี  ม่วงแดง
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 15 cm.

คำอธิบาย

 

รายละเอียด

ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×15.3 cm

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)
บทชยปริตร(มหากา)
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ+1
คาถาชินบัญชร
บทโพชฌังคปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทพุทธบารมี
พระคาถามหาจักรพรรดิ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
ขอขมาอโหสิกรรมอธิษฐานบุญ

 

หน้า 12 ว่าง สำหรับพิมพ์รายชื่อ
ตัวอย่างพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน