แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ๑๓๒ จบ

15฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : การ์ดขาว เนื้อปอนด์
จำนวน : 18 หน้า
ขนาดกว้าง 8.3 cm. x สูง 17 cm.

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 10 บาท

4. 3,000 เล่ม ๆ ละ 9 บาท

รายละเอียด

*แผ่เมตตา 132 จบ (ย่อ)
บทกราบพระรัตนตรัย
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
คาถามหาเมตตาใหญ่