แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม

7฿

New!

ขนาด 9 X 16.5 ซม.
พิมพ์ 1 สี / 8 หน้า
.
?100 แผ่น พิมพ์รายชื่อฟรี
ใส่รายชื่อได้ 15 ชื่อ

คำอธิบาย

แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม

 หน้าที่ 8 สุดท้าย พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้