เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-010-6
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


**เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า**
– มีธรรมะประจำใจ ชีวิตไม่ไร้คุณค่า
– พิจารณากรรมอย่างเข้าใจ ชีวิตไม่อับจน
– จะมีเสน่ห์มหานิยม ต้องอบรมตนให้มีวิชา
– ระวัง..! อันตราย ๕ จะพาชีวิตติดกรรม
– คนอกตัญญู ทำอะไรไม่ก้าวหน้า
– กรรม คำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
– ปลูกศรัทธาให้มั่นไว้ ใจจะเชื่อเรื่องชั่ว-ดี
– “สวดมนต์” ศาสนพิธีเบื้องต้นยังทำไม่ได้ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างไร
– ไม่มีความสุข ถึงพาทุกข์เข้าวัด
– ตัดความเห็นผิด จะรู้ชีวิตเป็นไปตามกรรม
– ทำสิ่งใดไว้ ตนนั่นแหละเป็นผู้ได้รับผล
– มนุษย์ทุกคน มีกรรมเป็นที่อาศัย
– ทำ พูด คิด อย่างไร ถึงได้เรียกว่า กรรม
– การให้ผลกรรมในทางศาสนา มีขอบเขตกว้างกว่าทางอาญากฎหมาย
– มีกรรมติดตัวมา ชะตาชีวิตย่อมลำเค็ญ
– ดื่มสุราในงานบุญกุศล เท่ากับเป็นคนบาป
– หยุดสร้างกรรม ทำให้ชีวิตสดใสก้าวหน้า
– เจริญกรรมฐาน ปิดทางกรรมได้เร็วขึ้น
**อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ**
– สวดมนต์เป็นประจำ ทำให้เกิดประโยชน์สุข
– พลังพุทธานุภาพ
– ตำนานค้นพบคาถาพาหุง
– พบสังฆราชกรุงเก่าในนิมิต
– กำหนดจิตด้วยกรรมฐาน ไม่มีฝันฟุ้งซ่าน
– นับแต่วันนั้น จึงสอนให้สวดคาถาบทนี้
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ชัยปริตร (มหากา)
– สัพพมงคลคาถา
– บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– เสกคุณพระใส่ใจด้วยใช้ชินบัญชร
– พระคาถาชินบัญชร
– ทำสมาธิภาวนาหลังการสวดมนต์ เพิ่มบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้น
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
– บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
– บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทอธิษฐานจิต