เจาะเวลาหาพระพุทธเจ้า

60฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-191-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


ปุโรหิตเห่อม้ากับภรรยาขี้เล่น “รุหกชาดก”
ผู้มีปัญญาไม่สมตัว “สุงสุมารชาดก”
ความโลภ “กฬายมุฏฐิชาดก”
โทษของการเลียนแบบ “วีรกชาดก”
ลิงเจ้าเล่ห์ “มักกฏชาดก”
จิตขุ่นมัว ไม่ขุ่นมัว “อนภิรติชาดก”
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ละชั่ว”
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ทำดี”
– เกมหลุดพ้นวัฏฏะ “ทำใจให้บริสุทธิ์”
– ตนเป็นที่พึ่งของตน
– การฝึกเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน
– อย่าเกาะอะไรทั้งหมดในโลกนี้
เกี่ยวกับทีมงาน