ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-200-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


กำหนดรู้กรรม ด้วยกรรมฐาน
– กรรมตามสนอง
– บุญ-บาปมีจริง
– ผีเข้า-เจ้าสิง
– ผีตาเล่งฮ่วย ไม่ได้รับส่วนบุญ
– เจริญวิปั สสนาให้ ได้รับส่วนบุญ
– ผีตาเล่งฮ่วย หยุดงานวันโกน
– รู้กรรมด้วยกรรมฐาน
– กรรมฐานปิดประตูอบาย
– จิตมีโลภะกิเลส ตายไปเป็นเปรตแน่ๆ
– จิตที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไม่ต้องเป็นผีในอบาย
– กรรมฐานกำหนดกรรม
– กรรมฐานพาตนพ้นกรรม
– ใช้ตัวเป็น จะเห็นประโยชน์ของกรรมฐาน
– เจริญกรรมฐานสร้างตนให้เป็นคนดี
– กรรมฐานหยุดความโกรธ
– กรรมฐานสร้างสุขในบ้าน
– เจริญกรรมฐานเป็นบุญที่สุด
– กรรมฐานที่ตั้งของสติ
วิธีปฎิบัติกรรมฐาน
– การเดินจงกรม
– วิธีกำหนดลมหายใจ พองหนอ-ยุบหนอ
– อาการ “วูบ”
– นอนสมาธิ
– กำหนดสัมผัส
– กำหนดนิมิต
– อ่านคนอื่นออก
– พยายามกำหนดโดยต่อเนื่อง
วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่
– หนี้บุญคุณที่ยิ่งใหญ่
– วันเกิด อย่าลืมผู้ให้กำเนิดนะ
– บูชาผู้ให้กำเนิดประเสริฐนัก
– กรรมฐานอุทิศบุญ
– ขออโหสิกรรมพ่อแม่
– อย่าเถียงพ่อ อย่าเถียงแม่
– รับฟังด้วยความเคารพ
– อนุโมทนาบุญในการทำกรรมดี
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทอุทิศบุญ
– คำกรวดนํ้าย่อ
– บทอธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน