อโหสิกรรมดับกรรมทันตา

35฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-278-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 160  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่มอโหสิกรรม  ดับกรรมทันตา

ปฏิสันถารธรรม
ละชั่วสร้างดี  คือ  แก่นสารชีวิต
ลิขิตดวงชะตาด้วยพากันเจริญกรรมฐาน
บุญจากทานเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น  บุญกรรมฐาน คือ การหยิบยื่นดวงดีให้แก่ตน
คนที่รู้กฎกรรม  เพราะสั่งสมสติสัมปชัญญะ
จะคิดอ่านอารมณ์ได้  ต้องอาศัยการฝึกจิต
ชีวิตจะชั่ว-ดี  อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้น
จะแก้กฎแห่งกรรม  ท่านต้องแก้ด้วยตนเอง
เร่งปลูกเมตตาจิต  จะได้ไม่คิดจองเวรกันไป
ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม  จะทำชั่วได้ง่าย
ใครมีกิจกรรม  4  เท่ากับสร้างความดีไว้เป็นตรา
บุญวาสนานั้นเป็นเรื่องของใครของมัน
จะประชันแข่งกันก็ไม่ได้
สร้างกรรมไว้แตกต่าง  จึงไม่มีทางเลือกกัน
กรรมของตนเท่านั้นที่ดันให้ชั่วหรือดี
จิตตัวเราเองที่บันทึกบุญ-บาปเอาไว้
เข้าใจกระบวนการให้ผล  ช่วยให้จิตสำนึกไม่ทำสิ่งเลวร้าย
จะเป็นกรรมหรือไม่  ให้ดูที่เจตนา
แม้ไม่มีเจตนาทำ  อาจมีกรรมตามให้ผล
เจริญกุศลภาวนา  จะเห็นกรรมที่ทำไว้
กรรมบางอย่างที่ทำไว้  ไม่ต้องรอผลชาติหน้า
คนขาดศรัทธาในกฎแห่งกรรม  จะทำการสอนสั่งอย่างไรก็ไม่เชื่อ
ต่อเมือเวรกรรมตามให้ผลทัน  ท่านจะทุกข์ทนจนน้ำล้นออกทางตา
เกิดทุกข์และปัญหา  ถึงได้หันหน้าเข้าวัด
ขจัดเวรแก้กรรม  คนทำต้องแก้เองถึได้
อโหสิกรรมที่ตนเคยทำกับเขาไว้  เป็นอีกหนึ่งอุบายในการแก้กรรม
สวดมนต์เป็นนิจ  อธิษฐานจิตประจำ
ขออโหสิกรรมก่อน  แล้วจึงค่อยแผ่เมตตา
อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ  ่จะเจ็บใจกันเปล่า
บุญเข้าแทนที่  ก็เริ่มมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ถ้าทำอย่างจริงจังนั้น  มันจะได้ผลทันตาเห็น
การเกิดเป็นมนุษย์ สุดยากนักหนา
วาสนาบารมี  สิ่งนี้สร้างได้ด้วยเพียรพยายาม
ไม่ทำตามฝัน  มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร
ทำกรรมฐาน  จะรู้เหตุการณ์ในชขีวิต
ฅสอนจิตด้วยกรรมฐาน  คอการสอนตนให้ได้ดี
จะปฏิบัติให้ก้าวหน้า  อยู่ที่ว่าฝึกใจได้
ฝึนใจได้เมื่อไร  เมื่อนั้นได้พบทางปัญญา
ถ้ามีธรรม ทำอะไรก็สัมฤทธิ์ผล
เป็นพ่อแม่คน  ต้องสอนลูกดีกว่าจนให้ได้
ร้อยพันคำสอนสั่ง  ยังไม่เท่าทำดีให้ลูกเห็น
สอนลูกให้สวดมนต์เป็น  ได้ดีกันทุกคน
คนมีสัจจะฝืนใจ  รับรองไม่ไปทางชั่วร้าย
ปล่อยใจตามอารมณ์  ระทมทุกข์ตลอดเวลา
ติฉินนินทาเขา  ตััวเราจะมีกรรมตามติด
ชีวิตดีแน่  แค่ทำกรรมฐาน  สมาทานศีล  5
อดทนเวทนาเวลาปฏิบัติ  จะทราบชัดถึงกรรมของตนที่เคยทำไว้
กรรมในปัจจุบัน  แก้ด้วยการทำดี
อธิษฐานขออโหสิ  คือ  วิธีแก้กรรมในอดีต

สวดมนต์ขอขมากรรม
ขอโทษ ให้อภัย คือผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
สวดมนต์ขอขมากรรม ต้องทำอย่างไร ?
ขอขมากรรมต่อพระไตรรัตน์ ขจัดสิ่งขุ่นข้องหมองใจให้มลายสูญ

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
คาถามหาเมตตาใหญ่
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทอธิษฐานจิต