Sale!

อโรคยา คาถารักษาโรค

28฿ 26฿

รหัส isbn 978-616-268-049-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 20 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 18 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 17 บาท

4. 1,000 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ตำราเก่าอนุสรณ์อันทรงคุณค่ายิ่ง
– มองข้ามภูมิปัญญา หลายปัญหาก่อเกิด
– ภูมิปัญญาในการรักษาโรคมีทุกท้องถิ่น
– ของเก่าบางอย่างยังทรงคุณค่าเสมอ
– ตำราปรับสมดุลธาตุ
– ความจำเป็นของการปรับธาตุ
– สูตรคำนวณหาธาตุขาด
– ตัวยาสมุนไพรที่ใช้เสริมแต่ละธาตุ
– สูตรยาสมุนไพรรักษาโรคทั่วไป
– มนต์คาถารักษาโรค
– ต้องศึกษาจึงรู้จักคุณค่าที่แท้จริง
– หัวใจของการใช้คาถาให้ขลัง
– คาถาพ่นหัวคนป่วย
– แบบที่ ๑ คาถาพ่นหัวเด็ก
– แบบที่ ๒ คาถาพ่นหัวผู้ใหญ่
– แบบที่ ๓ คาถาพ่นหัวแบบรวม
– คาถาต่อกระดูก
– คาถาทำสายคล้องคอ
– คาถากำราบไฟ
– คาถาสูญฝี
– คาถารักษางูสวัด
– คาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ
– คาถาเยี่ยมไข้
– คาถาเสกยา
– คาถาทั่วไป