Sale!

อิติปิโส ๑๐๘ จบ

18฿ 16฿

รหัส isbn 978-616-268-185-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 60  แกรม
น้ำหนัก 70 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 2 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม

ความเป็นมา
คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ
อิติปิโสคือพลังแห่งการเจริญสติ
อิติปิโสสุดยอดมนต์คาถามหายันต์
อานิสงส์ของการสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ
สวดอิติปิโสช่วยลูกพ้นขีดอันตราย
ความเป็นมาของเลข ๑๐๘
สวดหลายจบ สร้างบารมีได้หลายต่อ
ทำดีไม่หวังผลจึงได้ผล
สวดมนต์ด้วยความเข้าใจกุศลเกิด
ลำดับการสวด
บทอิติปิโส ๑๐๘ จบ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล