Sale!

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (ปกชินราช)

18฿ 16฿

รหัส isbn 978-616-7047-23-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 60  แกรม
น้ำหนัก 70 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี (น้ำตาล)
จำนวนหน้า 48  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด


อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

ตำนานการค้นพบบทสวด
สิ้นใจเพราะบังคับให้เล่าเรื่องพระป่า
อย่าประมาทความรู้ของพระสงฆ์ไทย
สวดคาถาอิสวาสุ พาหุง มหากา อย่างไร ให้เกิดอานิสงส์
คาถาอิสวาสุ พาหุง มหากา สวดและใช้อย่างไรให้มีผลในการตัดกรรม
– ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
– ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
– ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
– ๕. บทไตรสรณคมน์
– ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
– ๑๑. สัพพมงคลคาถา<
– ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ
– ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
– ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
– ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
– ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– ๑๙. คำสมาทานก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
– ๒๐. บทอธิษฐานจิต