หนีอะไรก็หนีได้ แต่ไม่อาจหนีพ้นอำนาจกฎแห่งกรรม

60฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-229-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


ตอน ชีวิตในฆราวาสวิสัย
ตอน เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ตอน ผลกรรมที่ทำมาตามทัน
ตอน อานิสงส์การสวดพุทธคุณ