หนังสือสวดมนต์

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-571-2
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญหนังสือสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล ๕
ชุมนุมเทวดา
นอบน้อมพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สรรเสริญพระพุทธคุณ
สรรเสริญพระธรรมคุณ
สรรเสริญพระสังฆคุณ
?ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
?ชัยปริตร (มหากา)
?สัพพมงคลคาถา
?อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
?อุณหิสสวิชัยคาถา
?โพชฌังคปริตร
?ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
?ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
?พระคาถาชินบัญชร
?บทมหาเมตตาใหญ่
?คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
?คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
?พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑. บทตั้งสัจอธิษฐาน
๒. บทบูชาพระ
๓. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
๔. บทสมาทานศีล ๕
๕. บทอาราธนาพระ
๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
๗. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
๘. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๙. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
๑๐. คำอธิษฐานแผ่บุญ
๑๑. คำอธิษฐานรวมบุญ
?คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
?คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
?คาถาเงินล้าน
?พระคาถายันทุน
เทวตาอุยโยชนคาถา
ทำสมาธิภาวนา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานอโหสิกรรม
กรวดน้ํำให้เจ้ากรรมนายเวร
กรวดน้ำย่อ
คำอธิษฐานจิต
พิธีขอขมากรรมบิดามารดา