หนังสือสวดมนต์พุทธานุภาพ

20฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-573-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

หนังสือสวดมนต์พุทธานุภาพ

สารบัญ

คำบูชาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
คาถาเสริมบารมี
บทสวดพุทธคุณสืบชะตา
บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙
คาถาบูชาดวง
บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา
บทชยปริตร
บทมงคลจักรวาลน้อย
บทสัพพโรควิมุตโต
บทสัพพมงคลคาถา
พระคาถาชินบัญชร
บทธารณปริตร
พระคาถาอาการวัตตสูตร
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาหัวใจพระสีวลี
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำอธิษฐานบุญ
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
คำกรวดน้ำให้ญาติผู้ล่วงลับ
และเจ้ากรรมนายเวร