สวดมนต์ 7 ตำนาน

25฿

New!
รหัสสินค้า : 978-616-268-574-3
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 88 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 25 บาท

สั่งพิมพ์ มีรายนามเจ้าภาพ

100 เล่มๆ ละ 20 บ.

300 เล่มๆ ละ 19 บ.

500 เล่มๆ ละ 18 บ.

3,000 เล่มๆ ละ 17 บ.

 

คำอธิบาย

รวมพระสูตร พระปริตร พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ วิธีบรรพชา-อุปสมบท ทั้งแบบธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย คำอาราธนาต่างๆ คำทำวัตรเช้า-เย็น และศาสนพิธีที่ควรรู้ต่างๆ
——————————————-
ปกรอง
คำนำสำนักพิมพ์
———————————————
สารบัญ
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
บทสวดเจ็ดตำนาน

– บทปกิณณกคาถา
– บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสวดเกี่ยวกับงานศพ
– ปัพพะโตปะมะคาถา
– อะริยะธะนะคาถา
– บทขัดธรรมนิยามสูตร
– ธัมมะนิยามะสุตตัง
– ติลักขะณาทิคาถา
– ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
– พุทธะอุทานะคาถา
– ภัทเทกะรัตตะคาถา
– ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ
– อะภิธัมมะนิทาน
สวดแจง
– ธัมมะสังคณีมาติกา (กุสลาใหญ่)
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
– บังสกุลตาย
– บังสุกุลเป็น
– พระสะหัสสะนัย
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
– มงคลจักรวาฬน้อย
– กาละทานะสุตตะคาถา
– ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค
– อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
ศาสนพิธี
– วิธีบรรพชาอุปสมบท
– คำพินทุผ้า อธิษฐานผ้า
– คำแสดงอาบัติ
– กิจวัตรของภิกษุ ๑๐ อย่าง
– ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
– คำอธิษฐานเข้าพรรษา, ปวารณาออกพรรษา
– คำลาสิกขา
คำอาราธนาต่างๆ
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำอาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีล
– คำอาราธนาปริตร
– คำอาราธนาธรรม
คำถวายทานต่างๆ
– คำถวายและลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสลากภัตร
– คำถวายข้าวสาร
– คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
– คำถวายผ้าป่า
– คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
– คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
– คำกรวดน้ำแบบสั้น
– คำอาราธนาพระเครื่อง
– พระคาถาชินบัญชรสูตร