สวดมนต์ 7 ตำนาน

20฿

New!
รหัสสินค้า : 978-616-268-574-3
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 88 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 20 บาท

สั่งพิมพ์ มีรายนามเจ้าภาพ

100 เล่มๆ ละ 18 บ.

300 เล่มๆ ละ 16 บ.

500 เล่มๆ ละ 15 บ.

1,000 เล่มๆ ละ 13 บ.

5,000 เล่มๆ ละ 12 บ.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมพระสูตร พระปริตร พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ วิธีบรรพชา-อุปสมบท ทั้งแบบธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย คำอาราธนาต่างๆ คำทำวัตรเช้า-เย็น และศาสนพิธีที่ควรรู้ต่างๆ
——————————————-
ปกรอง
คำนำสำนักพิมพ์
———————————————
สารบัญ
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
บทสวดเจ็ดตำนาน

– บทปกิณณกคาถา
– บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสวดเกี่ยวกับงานศพ
– ปัพพะโตปะมะคาถา
– อะริยะธะนะคาถา
– บทขัดธรรมนิยามสูตร
– ธัมมะนิยามะสุตตัง
– ติลักขะณาทิคาถา
– ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
– พุทธะอุทานะคาถา
– ภัทเทกะรัตตะคาถา
– ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ
– อะภิธัมมะนิทาน
สวดแจง
– ธัมมะสังคณีมาติกา (กุสลาใหญ่)
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
– บังสกุลตาย
– บังสุกุลเป็น
– พระสะหัสสะนัย
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
– มงคลจักรวาฬน้อย
– กาละทานะสุตตะคาถา
– ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค
– อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
ศาสนพิธี
– วิธีบรรพชาอุปสมบท
– คำพินทุผ้า อธิษฐานผ้า
– คำแสดงอาบัติ
– กิจวัตรของภิกษุ ๑๐ อย่าง
– ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
– คำอธิษฐานเข้าพรรษา, ปวารณาออกพรรษา
– คำลาสิกขา
คำอาราธนาต่างๆ
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำอาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีล
– คำอาราธนาปริตร
– คำอาราธนาธรรม
คำถวายทานต่างๆ
– คำถวายและลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสลากภัตร
– คำถวายข้าวสาร
– คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
– คำถวายผ้าป่า
– คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
– คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
– คำกรวดน้ำแบบสั้น
– คำอาราธนาพระเครื่อง
– พระคาถาชินบัญชรสูตร