สวดมนต์ 12 ตำนาน

40฿

New!
รหัสสินค้า : 9744939451
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 40 บาท

คำอธิบาย

สวดมนต์สิบสองตำนาน
– รวมพระสูตร พระปริตร พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
– วิธีบรรพชา-อุปสมบท ทั้งแบบธรรมยุติกนิกาย และมหานิกาย คำอาราธนาต่างๆ
– คำทำวัตรเช้า-เย็น และศาสนพิธีที่น่ารู้อีกมากมาย

——————————————-
ปกรอง
คำนำสำนักพิมพ์
———————————————
สารบัญ
ทำวัตรเช้า
– ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
– ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ทำวัตรเย็น
– อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
– กรวดน้ำอิมินา
– นมัสการรอยพระพุทธบาท
– กรวดน้ำยังกิญจิ
ทำวัตรพระ
– ปลายสวดมนต์
บทสวดสิบสองตำนาน
– ชุมนุมเทวดา
– ปุพพะภาคะนะมะการ
– ไตรสรณคมน์
– นะมะการะสิทธิคาถา
– สัมพุทเธ
– นะโมการะอัฏฐะกะ
– ตำนานที่ ๑ (มังคะละสุตตัง)
– ตำนานที่ ๒ (ระตะนะสุตตัง)
– ตำนานที่ ๓ (กะระณียะฯ)
– ตำนานที่ ๔ (ขันธะปะริตตัง, ฉัททันตะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๕ (โมระปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๖ (วัฏฏะกะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๗ (ธะชัคคะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๘ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๙ (อังคุลิมาละปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๐ (โพชฌังคะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๑ (อะภะยะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๒ (ชะยะปะริตตัง)
– เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
– ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
– มะหาสะมะยะสุตตัง
– อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
– อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
ถวายพรพระ
สวดแจง
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
อนุโมทนาวิธี
สามภาณ
ภาณยักษ์
วิธีบรรพชาอุปสมบท
ศาสนพิธี
– อาราธนาศีล ๕
– อาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีล
– อาราธนาปริตร
– อาราธนาธรรม
– คำถวายข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสังฆทาน