สวดมนต์แผ่เมตตา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-578-1
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

 

สารบัญ

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทพระพุทธเจ้าชนะมาร
  • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  • บทพุทธชัยมงคลคาถา
  • บทชัยปริตร
  • บทสัพพมงคลคาถา
  • อิติปิโสเท่าอายุ +1
 • บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • บทมหาเมตตาใหญ่
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาอาการวัตตสูตร
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญ
 • บทกรวดน้ำย่อ
 • บทอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร