สวดมนต์สงบเย็น

15฿

New!

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทอง
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 20.5 cm.

?100 แผ่น พิมพ์รายชื่อฟรี
เป็นสติ๊กเกอร์ติดเท่านั้น
ใส่รายชื่อได้ 10 ชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับสงบเย็น

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิดิปิโส)
บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหาคาฯ)
บทอิติปิโส เท่าอายุ+1
บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทพระคาถาชินบัญชร
บทพระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
บกโพชฌังคปริตร
บทรัตนโอสถ (สักกัตวา)
บทคาถาพระแม่กวนอิ่ม
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทกรวดน้ำย่อ