สวดมนต์รักษาโรค

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-297-1
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • อานิสงส์ของการสวดมนต์
 • กำลังใจ คือปัจจัยสำคัญในการรักษาโรค
 • สวดมนต์ทำให้หายโรคได้อย่างไร
 • ข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • คำสมาทานศีล ๕
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทโพชฌังคปริตร (รักษาโรค)
 • บทคิริมานนสูตร (รักษาโรค)
 • บทอุณหิสสวิชัย (ต่ออายุ)
 • บทพุทธมนต์โอสถ (กำจัดทุกข์ภัยโรคร้าย)
 • บทมงคลจักรวาลใหญ่ (เกิดความสุขสวัสดี)
 • บทสัพพมงคลคาถา (อวยชัยให้มีมงคล)
 • สมาธิบำบัดโรค
 • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • การอุทิศบุญแบบเจาะจง
 • บทขออโหสิกรรม
 • บทอธิษฐานบุญ
 • ๔ เทคนิคในการล้างพิษในร่างกาย