Sale!

สวดมนต์รักษาโรค

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-297-1
ขนาดสินค้า11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก60  กรัม
สีหมึกพิมพ์4 สี
จำนวนหน้า72  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • อานิสงส์ของการสวดมนต์
 • กำลังใจ คือปัจจัยสำคัญในการรักษาโรค
 • สวดมนต์ทำให้หายโรคได้อย่างไร
 • ข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • คำสมาทานศีล ๕
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทโพชฌังคปริตร (รักษาโรค)
 • บทคิริมานนสูตร (รักษาโรค)
 • บทอุณหิสสวิชัย (ต่ออายุ)
 • บทพุทธมนต์โอสถ (กำจัดทุกข์ภัยโรคร้าย)
 • บทมงคลจักรวาลใหญ่ (เกิดความสุขสวัสดี)
 • บทสัพพมงคลคาถา (อวยชัยให้มีมงคล)
 • สมาธิบำบัดโรค
 • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • การอุทิศบุญแบบเจาะจง
 • บทขออโหสิกรรม
 • บทอธิษฐานบุญ
 • ๔ เทคนิคในการล้างพิษในร่างกาย