Sale!

สวดมนต์นักเรียน

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-299-5
ขนาดสินค้า13.0×18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก60  กรัม
สีหมึกพิมพ์4 สี
จำนวนหน้า48  หน้า

พิมพ์แจกมีรายชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

100  เล่มขึ้นไป16  บาท
300  เล่มขึ้นไป15  บาท
500  เล่มขึ้นไป14  บาท
1,000  เล่มขึ้นไป13  บาท
2,000  เล่มขึ้นไป12  บาท

รายละเอียด

สารบัญ สวดมนต์นักเรียน

– วิธีอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น
– บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
– บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์
– บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน
– บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล
– บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน
– บทสวดมนต์ไหว้ครู
– บทสวดมนต์ไหว้ครู
– ศาสนพิธีที่นักเรียนควร
– พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
– บทเพลงดีๆ ที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง
– คำปฏิญาณตนของนักเรียน-ลูกเสือ