สวดมนต์ทุกวันพลันสุขสวัสดี สวดมนต์ข้ามปีโชคดีมีสุขตลอดไป

98฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-550-7
ขนาดสินค้า 29.6 x  43.6  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 500  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า
ราคาปก 98  บาท

 

คำอธิบาย

พร้อมโปสเตอร์ 4 สีสวยงามด้านในเล่ม

1. โปสเตอร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  2. พระเกจิอริยสงฆ์ทั่วประเทศ  3.พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  4.เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทย 

ภาคทำวัตรเช้าเย็น

บททำวัตรเช้า
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้า
บททำวัตรเย็น
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเย็น

ภาคพุทธมนต์ดลสุข

บทบูชาพระรัตนตรัย
บูชาพระรัตนตรัยด้วยธูป เทียน ดอกไม้
บทกราบพระรัตนตรัย
แสดงความเคารพด้วยการกราบ
บทชุมนุมเทวดา
อัญเชิญเทวดามาประชุมฟังธรรม
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
กล่าวนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
รับเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
บทนมการสิทธิคาถา
ขอพระรัตนตรัยประทานความสำเร็จ
บทสัมพุทเธ
ขอพรจากพระพุทธเจ้า ๓ ล้านกว่าพระองค์
บทนโมการอัฏฐกคาถา
นอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยนะโม ๘ บท
บทมงคลสูตร
บทสวดให้เกิดมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
บทรตนสูตร
ขออำนาจพระไตรรัตน์ขจัดสิ่งชั่วร้าย
บทกรณียเมตตสูตร
ผู้คนเมตตา เทวดารักใคร่
บทขันธปริตร
ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ
บทโมรปริตร
ป้องกันภัยจากศัตรู ผู้คิดร้าย
บทวัฏฏกปริตร
ป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า
บทอาฏานาฏิยปริตร
ภูตผีปีศาจ อมนุษย์ ไม่เบียดเบียน
บทอังคุลิมาลปริตร
สตรีมีครรภ์คลอดบุตรง่าย
บทโพชฌังคปริตร
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพดี
บทอภยปริตร
กลับลางร้ายให้กลายเป็นดี
บทอุณหิสสวิชัย
ต่ออายุ ไม่ตายก่อนอายุขัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ชี้ทางไปสู่ความพ้นทุกข์
บทอนัตตลักขณสูตร
พิจารณาธรรมโดยความเป็นอนัตตา
บทอาทิตตปริยายสูตร
พิจารณาไฟที่เผาใจให้เร่าร้อน
บทภารสุตตคาถา
พิจารณาขันธ์ ๕ เป็นภาระหนัก
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตัดเวรกรรม
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
บทชยปริตร
มีชัยในการทำมงคลทุกอย่าง
บทคาถาชินบัญชร
เสกตัวสร้างเกราะกันภัยแก่ตน
บทมงคลจักรวาลใหญ่
ขอสิ่งที่เป็นมงคลในจักรวาลประทานความสวัสดี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
ความดีที่พระพุทธเจ้าใช้ปราบมาร
บทคาถาโพธิบาท
ปกป้องภัยในทิศทั้ง ๑๐
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
ขอสิ่งมงคลในจักรวลาทั้ง ๘ ทิศมาเป็นกำแพงแก้วป้องกันภัย
บทสวัสดิมงคล
มงคลที่นำความสวัสดีสู่ชีวิต
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
ขอความสุขสงบบังเกิดมีแก่บ้านเมือง
บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา
ถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
บทคาถาบูชาดวงชะตา
ต่อชะตา ปรับดวงร้ายให้เป็นดี
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
อัญเชิญเทวดากลับ
บทสัพพมงคลคาถา
อวยชัยให้เกิดสิริสวัสดิมงคล
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
ให้มีจิตคิดเมตตาตน ใฝ่ดีหลีกหนีชั่ว
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
ให้มีจิตคิดเมตตาผู้อื่น ไม่คิดเบียดเบียน
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
แบ่งปันบุญ เพิ่มบุญให้ยิ่งขึ้น
บทกราบลาพระ ๕ ครั้ง