Sale!

สวดมนต์ข้ามปี

28฿ 26฿

รหัส isbn 978-616-268-145-5
ขนาดสินค้า 17.5 x  24.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ กรีนรีด
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 72  หน้า

สั่งพิมพ์แบบมีรายชื่อเจ้าภาพ

100-500  เล่ม 20  บาท
501-1,000  เล่ม 19  บาท
1,001-2,000  เล่ม 18  บาท
2,001-3,000  เล่ม 17  บาท
3,001-4,000  เล่ม 16  บาท
5,000  เล่มขึ้นไป 15  บาท

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ชุมนุมเทวดา
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • นมการสิทธิคาถา
 • นโมการัฏฐกคาถา
 • มงคลสูตร
 • รตนสูตร
 • กรณียเมตตสูตร
 • ขันธปริตร
 • โมรปริตร
 • วัฏฏกปริตรอาฏานาฏิยปริตร
 • โพชฌังคปริตร
 • อภยปริตร
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • สัพพมงคลคาถา
 • พระคาถาชินบัญชร
 • อุณหิสสวิชัย
 • มงคลจักรวาลใหญ่
 • บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
 • อานิสงส์ของการเจริญคาถามหาเมตตาใหญ่
 • บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 • ทำวัตรเช้า
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธาภิถุติ
 • ธัมมาภิถุติ
 • สังฆาภิถุติ
 • รตนัตตยัปปณามคาถา
 • ทำวัตรเย็น
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธานุสสติ
 • พุทธาภิคีติ
 • ธัมมานุสสติ
 • ธัมมาภิคีติ
 • สังฆานุสสติ
 • สังฆาภิคีติ

คุณอาจจะชื่นชอบ…