สวดมนต์ก่อนนอน ขอขมากรรมบิดามารดา

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-553-8
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สวดมนต์ก่อนนอน ขอขมากรรมบิดามารดา

สารบัญ

๙ บทสวดมนต์ตอนเช้า
๑๐ บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์สำหรับคนป่วย
บทสวดบรรเทากรรมทำแท้ง
บทสวดปรับภพภูมิแก่ดวงวิญญาณ
บทสวดเจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ
บทสวดคุ้มครองตนให้ปลอดภัย
บทสวดสำหรับผู้ขับขี่รถ
บทสวดแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้
บทสวดสำหรับคนอยากเรียนเก่ง
บทสวดทำให้คนชื่นชอบ
บทสวดเสริมความสำเร็จด้านการพูด
บทสวดทำศัตรูให้เป็นมิตร
บทสวดเมื่อถูกผู้มีอำนาจรังแก
บทสวดขับไล่ผี ป้องกันคุณไสย
บทสวดทำสัตว์ให้เชื่อง
บทสวดป้องกันภัยจากโจร
บทสวดให้คลอดลูกง่าย
บทสวดแก้คนนินทา แก้คนใส่ความ
บทสวดป้องกันอันตรายจากงู สัตว์มีพิษ
บทสวดปราบคนพยศ ลูกเกเร
บทสวดให้บุตรในท้องเป็นอภิชาตบุตร
บทสวดขอลูกกับสมเด็จโตฯ
วิธีขอขมากรรมบิดามารดา