สวดดีมีสุขทุกประการ

28฿

New!
รหัสสินค้า : 9786162682742
โดย. : กฤษดา รามัญศรี
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

การสวดมนต์นั้นเป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างความดี และบทสวดมนต์ในแต่ละบทนั้นก็มีอานุภาพ แตกต่างกันไป

คนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะสวดมนต์เพื่อต้องการจุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างตอบแทน เช่น สวดเพื่อให้ถูกรางวัล สวดเพื่อให้สอบได้ สอบเพื่อให้ได้เข้าทำงาน เป็นต้น ซึ่งการสวดเพื่อวัตถุประสงค์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบบางอย่างด้วยเช่นกัน ส่วนประกอบ ที่กล่าวถึงก็คือ “ความดี” นั่นเอง

ในหลักพระพุทธศาสนานั้นมีหลักที่ชื่อว่า “กฎแห่งกรรม”อยู่ ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น คำว่ากรรมนั้นไม่ได้หมายถึงกรรมชั่วเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงกรรมดีด้วยเช่นกัน การที่เราสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นความดี แต่หากในชีวิตประจำวันผู้สวดไม่ประกอบกรรมดีเลย การสวดมนต์ก็จะไม่ให้ผลอย่างเต็มที่ เช่น ในแต่ละวันไม่รักษาศีล ๕ แต่สวดมนต์เพื่อต้องการถูกรางวัล อานิสงส์การสวดมนต์นั้นก็จะไม่เพียงพอให้สมหวังตามที่ตั้งใจ

เปรียบเหมือนการข้ามแม่น้ำด้วยเรือรั่ว ความดีคือเรือ ความชั่วคือรอยรั่ว ถึงจะลอยได้ แต่ก็ไปไม่ได้ไกล

การสวดมนต์เป็นองค์ประกอบหนึ่งก็จริง แต่ก็ควรทำกรรมดีด้วย อย่างน้อยในแต่ละวันก็ควรรักษาศีล ๕ ให้ครบ และการสวดมนต์นั้นจะมีอานุภาพมากยิ่งขึ้น หนังสือ “สวดดี มีสุข ทุกประการ” นั้น ได้รวบรวมบทสวดพระปริตรประจำวันเกิด พร้อมคำแปลและประวัติความเป็นมา ที่สำคัญได้ถอดหลักธรรมที่แฝงไว้ในบทสวดนั้น ออกมาเป็นความเข้าใจ เพื่อให้ผู้สวดนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและดับทุกข์ สร้างสมความดีให้แก่ตนและครอบครัวต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สวดจะเข้าใจในวิธีการสวดและเข้าใจหลักธรรมในบทสวดมนต์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแผ่ประโยชน์นี้แก่ผู้อื่นต่อไป

กฤษดา รามัญศรี