Sale!

วิปัสสนารักษาใจ

28฿ 26฿

รหัส isbn978-616-268-252-0
ขนาดสินค้า14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก80  กรัม
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 20 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 18 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 17 บาท

4. 1,000 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


ทำอย่างไรให้ใจนิ่ง ?  โดยไพยนต์ กาสี

(๑) วิปัสสนารักษาใจ

อย่าละเลยในจารีตที่ดีงาม
ชะตากรรมเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้
สร้างบุญกรรมฐาน สร้างดวงดีให้แก่จิตตน
คนมีสติสัมปชัญญะ จะรู้ชั่ว ดี
ที่ยังทุกข์วุ่นวายใจ ไปแส่หาทุกข์มาเอง
จะชั่วหรือดี อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้น
ยมบาลจดไม่มี มีแต่จิตที่บันทึกบุญ บาปเอาไว้
ฝันสิ่งใด จงลงมือทำในสิ่งนั้น
สติปัฏฐาน 4 แผนที่พัฒนาชีวิต
สอนจิตด้วยกรรมฐาน คือ การสอนตนให้ได้ดี
มีสติอยู่กับจิต ชีวิตจะมีค่า
จะทำอะไร อย่าให้ขาดสติเผลอไผล
ฝืนใจได้เมื่อไหร่ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล
มีสัจจะฝืนใจ รับรองไม่ไปทางชั่วช้า
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกันต่อไป
ปัจจุบัน เป็นทางสายกลางในชีวิต
เหตุตั้งจิตทำสิ่งดี ย่อมได้สิ่งดีเป้นผล
อนุโมทนาบุญกุศลที่บำเพ็ญ

(๒) สมุนไพรรักษาตน

(๓)  สวดมนต์รักษาเวรกรรม

สวดมนต์ มีผลให้พ้นเวรกรรมได้อย่างไร ?
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)
บทสัพพมงคลคาถา
บท อิติปิ โส เท่าอายุ +๑
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทแผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
บทอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
บทอธิษฐานจิต