รู้ทันกรรม ตัดกรรมทันตา

58฿

New!

โดย. : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 112 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

     พบวิธีแก้กรรมทำแท้ง อาภัพคู่ ได้คู่ครองไม่ดี ตกงาน
ลูกหลานเกเร เป็นเมียน้อย เป็นมะเร็ง และอื่นๆ มากถึง ๔๐ อย่าง
พร้อมด้วยวิธีแก้เคราะห์กรรมตามวันเกิด, เคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวร,
บทสวดมนต์ตัดกรรม, เช็คคู่ดูดวง, สมุนไพรรักษาโรค

หนังสือ รู้ทันกรรม ตัดกรรมทันตา เล่มนี้ จะทำให้ท่านรู้จักกรรมในอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านยังไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งในแง่มุมนี้จะทำให้พบคำตอบว่ากรรมตามให้ผลในชาติหน้าได้อย่างไร และกรรมมีวิธีการ ลงโทษคนทำผิดอย่างไร เมื่อท่านรู้ถึงวิธีลงโทษของกรรมแล้วก็เป็นการง่ายที่จะหาทางเอาชนะกรรม

หนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ตอนด้วยกัน คือ
ตอนที่ ๑ ว่าด้วยกรรมและลักษณะการให้ผลของกรรม
ตอนที่ ๒ ว่าด้วย ๔๐ กรรม ๔๐ วิธีบรรเทากรรม, การแก้เคราะห์กรรมตามวันเกิด, ๑๐ วิธีแก้กรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร,และเคล็ดในการแก้เคราะห์ต่างๆ
ตอนที่ ๓ ว่าด้วยบทสวดมนต์และคาถาบูชาต่าง ๆ
ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการเช็ดคู่ ดูโชคลาภประจำปี และเทคนิคการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคที่ทำได้ง่ายและได้ผลจริง

“กรรมมีเล่ห์เหลี่ยมในการลงโทษผู้กระทำผิด
ใครรู้ทัน ย่อมเห็นทางนำตนพ้นอำนาจกรรม”

เนื้อในพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม พร้อมภาพประกอบสวยงาม

อ่านสิบรอบ คิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตมีสติ สนุก สุข สงบ เย็น
———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

———————————————
ปกรอง
คำนำ
—————————–
สารบัญ
กรรมนำพาให้ชีวิตเป็นไป
– กรรมให้ผล คนจึงสำนึก
– ความเป็นไปของชีวิตถูกลิขิตไว้ด้วยกรรม
๑. ทำไมถึงถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่แรกเกิด
๒. เป็นหมันไม่มีบุตรหรือเสียบุตรก่อนวัยอันควร
๓. กรรมที่ทำให้ตาบอด
๔. ถูกขัง หรือติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน
๕. เกิดมาหลังค่อม
๖. เกิดมาพิการแต่มีความสามารถพิเศษ
๗. ถูกจับมัดถ่วงน้ำ
๘. เกิดมาปัญญาทึบ
๙. ก่อนตายกรีดร้องหรือมีอาการท่าทางเหมือนสัตว์
๑๐. เป็นโรคผิวหนังร้ายแรงรักษาไม่หาย
๑๑. เกิดมาปากเหม็น มีกลิ่นปาก
๑๒. ถูกใส่ร้าย เพราะเคยใส่ร้ายผู้อื่นมาก่อน
๑๓. ถูกรุมฆ่าตาย
๑๔. ถูกไฟเผาย่างสด
๑๕. ถูกฆ่ายกครัว หรือตายหมู่
๑๖. ประสบภัยธรรมชาติตายหมู่
๑๗. เกิดเป็นคนรับใช้ผู้อื่น
๑๘. ประสบอุบัติเหตุคอหัก
– ทุกคนเกิดมาล้วนมีหนี้กรรมที่ต้องชดใช้
– เทพ พรหม พระอรหันต์ ต่างมีหนี้กรรมต้องใช้
– กรรมติดใจไปทุกภพชาติ
– กรรมก่อเกิดร่างกายเพื่อใช้ลงโทษใจ
– เพราะยังมีกายพระอรหันต์จึงยังต้องใช้กรรม
– ไม่ยึดมั่นในกาย ใจก็พ้นทุกข์
– วิปัสสนาแก้ปัญหากรรมทันตา
ปลดหนี้บรรเทากรรม
– ๔๐ กรรม ๔๐ วิธีบรรเทากรรม
๑. แก้กรรมทำแท้ง ไม่มีลูก
๒. แก้กรรมเจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย
๓. แก้กรรมตาบอดหรือเป็นโรคตา
๔. แก้กรรมถูกรถ เฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัด
๕. แก้กรรมสูญเสียคนใกล้ชิด
๖. แก้กรรมถูกนินทา ถูกให้ร้าย
๗. แก้กรรมเดือดร้อนเพราะไฟ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด
๘. แก้กรรมขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร
๙. แก้กรรมตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย
๑๐. แก้กรรมไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ไม่มีเสน่ห์
๑๑. แก้กรรมมักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน
๑๒. แก้กรรมเป็นที่รังเกียจของคนอื่น มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว
๑๓. แก้กรรมได้รับความลำบากระหว่างเดินทาง
๑๔. แก้กรรมเป็นคนรับใช้เขาร่ำไป
๑๕. แก้กรรมขัดสน อดมื้อกินมื้อ
๑๖. แก้กรรมอาภัพคู่ ร้างคู่
๑๗. แก้กรรมได้คู่ครองที่ไม่ดี ทุบตีทำร้ายตน
๑๘. แก้กรรมเกิดมาพิการ ร่างกายไม่สมประกอบ
๑๙. แก้กรรมรูปร่างหน้าตาไม่งดงาม
๒๐. แก้กรรมถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน
๒๑. แก้กรรมมีคดีความ
๒๒. แก้กรรมเป็นคนเร่ร่อน อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
๒๓. แก้กรรมไร้เกียรติ ขาดคนเคารพ
๒๔. แก้กรรมขาดอำนาจวาสนาบารมี ไม่มีโอกาส เป็นผู้นำเป็นแต่ผู้ตาม
๒๕. แก้กรรมมีลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
๒๖. แก้กรรมเจอแต่คนเอารัดเอาเปรียบ
๒๗. แก้กรรมเกิดในสกุลต้อยต่ำ
๒๘. แก้กรรมขาดสง่าราศีเป็นที่รังเกียจของคน
๒๙. แก้กรรมด้อยปัญญา
๓๐. แก้กรรมไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
๓๑. แก้กรรมคิดมาก จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์
๓๒. แก้กรรมเป็นเมียน้อย เมียเก็บ
๓๓. แก้กรรมเป็นทุกข์ เพราะคนในครอบครัว
๓๔. แก้กรรมค้าขายขาดทุน
๓๕. แก้กรรมเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
๓๖. แก้กรรมเป็นมะเร็ง
๓๗. แก้กรรมมีอาชีพต่ำต้อยผู้คนดูแคลน
๓๘. แก้กรรมครอบครัวยากจน
๓๙. แก้กรรมตกงาน
๔๐. เป็นทุกข์เพราะความรัก อกหัก ไม่สมหวัง
แก้เคราะห์กรรมตามวันเกิด
– วิธีเอาชนะเคราะห์กรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร
– เคล็ดในการแก้เคราะห์
– ปล่อยสัตว์ปรับดวง
– ปล่อยสัตว์อย่างไรดี
สวดมนต์สร้างบารมี
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทชัยมงคลคาถา
๖. บทชัยปริตร
๗. บทสัพพมงคลคาถา
๘. อิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๙. พระคาถาชินบัญชร
๑๐. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๑. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๒. คำอุทิศบุญกุศล
คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาสวดป้องกันภูตผีปีศาจ
คาถาสวดต่ออายุ
คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง
คาถาแก้สิ่งชั่วร้ายอันเกิดจากลางร้าย
บทสวดต่อชะตาเสริมอายุ
เช็คดวงดี-ร้ายประจำปี 
– ตำราสมพงษ์นาคคู่
– ตำราดูชีวิตคู่ตามปีเกิด
สมุนไพรรู้ไว้ใช้ประโยชน์