รักลูกให้ถูกทาง

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-298-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ
คนจะรักกันมันไม่ใช่บังเอิญ
จะเผชิญกับคู่แบบไหน อยู่ที่กรรมทำร่วมกัน
ข้อปฏิบัติที่ทำให้รักข้ามภพได้
ฆราวาสธรรมที่ควรใช้ประจำบ้าน
สุข ๔ ประการ คือมาตรฐานชีวิตสามัญ
สามี ต้องรู้หน้าที่ต่อคนในบ้าน
ภรรยา ต้องจัดการหน้าที่ตน อย่าให้บกพร่อง
อบอุ่นใจเพราะอยู่ในคลองธรรม
เพราะความรักจึงยอมตัดนิสัยไม่ดี
อนาคตเริ่มที่การศึกษา
ถ้าคุณครูใส่ใจ หนูจะไม่เกเร
เรียนและเล่นให้เป็นเวลา
เคล็ดลับศึกษาให้สำเร็จผล
สอนลูกตั้งตนในธรรมแต่เยาว์วัย
แก้ได้ทันป้องกันปัญหา
สอนไม่ถูกพาลูกฉิบหาย
รักวัวให้ผูก รักลูกให้แต่งใจ
ตัวเล็กๆ แต่ให้เป็นเด็กรู้หน้าที่
ให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรม นำสุขสู่ครัวเรือน
ย้ำเตือนความกตัญญู
รู้แล้วต้องทำตอบแทนท่าน
เคารพผู้อื่นนั้น คือมารยาทดีงามในสังคม
บ่มความซื่อสัตย์ ตัดวงจรทุจริตตั้งแต่น้อย
ระเบียบวินัย ต้องคอยใส่ใจให้ดี
มีความขยันอดทน ผลคือบรรลุถึงจุดหมาย
ไหว้พระสวดมนต์ ฝึกฝนภาวนา
รอดตายเพราะว่าสวดมนต์
เด็กดีมีผลบุญนำพา
เด็กมีปัญญาเพราะฝึกมาดี
มนต์พิธีสำหรับคุณหนู
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสวดพระพุทธคุณ (ภาษาบาลี)
บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
ศัพท์น่ารู้
บทสวดพระธรรมคุณ (ภาษาบาลี)
บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
คำศัพท์น่ารู้
บทสวดพระสังฆคุณ (ภาษาบาลี)
บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรัญญะ
คำศัพท์น่ารู้
ทำอย่างไรให้ลูกสนใจทำสมาธิ
บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์