ระวังจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

89฿

New!
รหัสสินค้า : 9786162681400
โดย. : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

   เพียงแค่หนึ่งกรรมเล็กน้อย อาจส่งผลให้คุณเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

                   เปิดเผยกรรมที่ทำให้เกิดเป็นนาค ครุฑ
เกิดเป็นสัตว์กินหญ้า สัตว์น้ำ หนอน แมลง สุขัข ฯลฯ
ทางป้องกันตนไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในชาติหน้า
และทางช่วยให้สัตว์เลี้ยงไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาในชาติหน้า

มนุษย์จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไร ครุฑ นาค จัดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ กรรมอะไรที่ทำให้ไปเกิดเป็นช้าง ม้า วัว ควาย กุ้ง หอย ปู ปลา หรือหนอน แมลง และหากไม่อยากเกิดเป็นสัตว์จะต้องทำอย่างไร หรือหากต้องการช่วยสัตว์เลี้ยงให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีควรทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ท่านแล้ว ขอเชิญท่านศึกษาทำความเข้าใจได้ตามอัธยาศัย

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
เดรัจฉาน อบายภูมิที่สัมผัสได้

– เดรัจฉาน เพื่อนร่วมโลกมนุษย์ ภูมิสูงสุดแห่งอบาย
– ทำไมจึงเรียกสัตว์ว่า “เดรัจฉาน”
– ประเภทของเดรัจฉาน
– ความเป็นอยู่ของเดรัจฉาน
กรรมกับการเกิดเป็นเดรัจฉาน
– มรณาสันนวิถี วิถีจิตขณะใกล้ตาย
– ทำกรรมไว้มาก แล้วกรรมไหนจะให้ผลก่อน
– กรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
กรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ
– กรรมที่ทำให้เกิดเป็นนาค ครุฑ
– กรรมที่ทำให้เกิดเป็นสุนัขและโค
– กรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์กินหญ้า กินของสกปรก สัตว์น้ำอื่นๆ
เดรัจฉานกับคำถามชวนสงสัย
– ทำไมสัตว์เดรัจฉานถึงมีจำนวนมากกว่าสัตว์ในภพอื่น
– สัตว์ที่สูญพันธุ์แล้ว เพราะไม่มีผู้ทำกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นใช่หรือไม่
– ทำไมสัตว์เดรัจฉานบางตัวจึงแสนรู้และเข้าใจภาษามนุษย์
เดรัจฉานกับภพใหม่หลังความตาย
– สัตว์มีโอกาสไปเกิดในสุคติภูมิได้หรือไม่
– ตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดา
– เหตุที่ทำให้สัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดา
มาอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่จะไปอย่างไร
– เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะตายดีได้
– เกิดเป็นคนอย่าให้อายเดรัจฉาน
– ไม่ประมาทในการทำดี ก็มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดี