ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระในบ้านคือพ่อแม่

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-012-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 60  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ สีเดียว
จำนวนหน้า 48  หน้า

คำอธิบาย

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก พระในบ้านคือพ่อแม่

 • พึ่งพาอะไรดี ยามมีภัยเกิดแก่ชีวิต
 • บูชาพระรัตนตรัย จิตใจได้พึ่งอันสูงสุด
  – บทบูชาพระรัตนตรัย
  – บทกราบพระรัตนตรัย
  – บทขอขมาพระรัตนตรัย
  – คำสมาทานศีล ๕
  – ชุมนุมเทวดา
  – บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  – บทไตรสรณคมน์
  – บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  – บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  – บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • ชนะมารปลอดภัย ด้วยเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ
  – พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  – บทชัยปริตร (มหากา)
  – สัพพมงคลคาถา
  – อิติปิโสเท่าอายุ + ๑
 • ตั้งตนในเกราะความดี นำความรุ่งเรืองมาสูชีวิต
  – พระคาถาชินบัญชร
 • สร้างมงคลให้เกิดในตน จะประสบผลดีทุกอย่าง
  – บทมงคลสูตร
 • จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักใคร่ ถ้าได้ตั้งตนในเมตตาธรรม
  – กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ)
 • จะไม่สะดุ้งฝันร้าย ถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  – อะภะยะปะริตตัง
 • ความเจ็บไข้บรรเทาหาย ด้วยใช้โพชฌังคปริตรพิชิตโรค
  – โพชฌังคปริตร
  – คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
  – บทบารมี ๓๐ ทัศ
  – ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  – กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ย่อ )
  – คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
 • ทำสมาธิภาวนา ก่อนแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล
  – บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  – บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  – บทแผ่ส่วนกุศล
  – บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
  – บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  – บทอธิษฐานจิต
 • สวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตราบรื่นปลอดภัย
  – คาถาเรียกเงิน
  – คาถาฝันดี
  – คาถามหาลาภ
  – คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
  – คาถาความจำดี
  – คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช
  – คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
  – คาถาบูชาพระพรหม
  – คาถาบูชานางกวัก
  – คาถาป้องกันตัว
  – คาถามหาเมตตา
  – คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
 • คำกล่าวถวายทานตามศาสนพิธี
  – คำอาราธนาศีล ๕
  – คำอาราธนาพระปริตร
  – คำถวายข้าวพระพุทธ
  – คำลาข้าวพระพุทธ
  – คำจบของทำบุญ ใส่บาตร
  – คำถวายสังฆทาน
  – คำบูชาพระภูมิเจ้าที่
  – คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
  – คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
  – คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
 • สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
 • พระในบ้าน โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
  – พ่อพระ แม่พระของลูก
  – พระพรหมในบ้าน
  – พ่อแม่… เทวดาประจำบ้าน
  – พ่อแม่… พระอาจารย์ประจำบ้าน
  – พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก
  – พ่อแม่… ผู้ให้สิ่งที่ใครอื่นให้มิได้ คือ ชีวิต
  – เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่แทนคุณท่าน
  – กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ชีวิตพบแต่ความก้าวหน้า
  – โปรดเอาใจใส่พระในบ้าน
  – รู้คุณพระในบ้าน ลงมือตอบแทนท่านแต่วันนี้