พ้นกรรมด้วยคำสอนพระกรรมฐาน

60฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-286-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


แดนไทยแดนธรรม
หลวงพ่อจง
ขอบวัดมาตั้งแต่เด็กจนเป็นอุปนิสัย
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ย่นระยะทางให้เห็นเป็นอัศจรรย์
ล้างใจให้สะอาด ปิดโอกาสไปอบาย
หากท่านเข้าใจอริยสัจ ก็ขจัดทุกข์ได้
วาระสุดท้ายในชีวิต
หลวงพ่อมี
ชีวิตในปฐมวัย
จับได้ใบดำ นำสู่ร่มเงาพระศาสนา
อานุภาพแห่งเมตตาธรรม
เด็กหญิงในป่าใหญ่นำของมาถวาย
บูชาพระให้มีผล ตนต้องทำดี
ทุกชีวิตย่อมมีแตกสลายในที่สุด
หลวงพ่อเงิน
กรมหลวงชุมพรกับหลวงพ่อ
น้ำมนต์ก่อตัวเป็น้ำแข็ง
เสียแรง เสียเวลา ถ้าเจอคนสอนผิด
ทิศทางชาวพุทธ
หลวงพ่อทอง
มีประวัติการเลี้ยงดูที่แปลกประหลาด
ถึงเวลาครองผ้ากาสาวพัสตร์
ปกครองวัดราชโยธา
ไม่อนุญาต ถ่ายภาพก็ไม่ได้
ใช้บารมีคุ้มครองทหารกล้า
อยู่อย่างสมถะ จะพบสุขในชีวิต
หลวงปู่มั่น
บวชพระเพราะนึกถึงคำของยาย
จาริกธุดงค์ไปเพื่อขัดเกลากิเลส
เทศนาโปรดพญานาคให้เลิกจับผิด
ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อพระศาสนา
เจอมารมาผจญ
เกิดเป็นคนทั้งทีต้องทำความดีให้ได้
หลวงพ่อคง
เกือบไม่ได้อุปสมบทเพราะร้อนวิชา
พัฒนาวัดให้เป็นสมบัติพระศาสนา
พระผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
ช่วยชีวิตคณะพระธุดงค์
วาจาตรง ประสงค์สิ่งใดก็สมหวัง
ละสังขารในทำนั่งสมาธิ
หลวงปู่สุข
ศึกษาอะไรต้องเข้าใจให้ถึงแก่นแท้
แก้ทุกข์ให้ชาวบ้าน
สัตว์เดรัจฉานก็รักชีวิตมัน
เมตตาต่อกัน ผ่านพ้นภัยทั้งสองฝ่าย
ผลที่ได้จากความมีเมตตา
วาระสุดท้ายของหลวงปู่
หลวงพ่อสด
อุปนิสัยใจเด้ดมาตั้งแต่น้อย
เคลื่อนคล้อยเข้ามาอุปสมบท
ตั้งความปรารถนาขออย่าให้อดอยาก
หากบารมีมากพอ ขอให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
ถูกลอบทำร้ายแต่รอดตายราวปาฏิหาริย์
การสร้างคนให้พบทาง ดีกว่าสร้างวัตถุเป็นแน่
แม้ผิดพลาดได้ก็แก้ไขได้
หลวงปู่ชื่น
เป็นพระทรงปาฏิโมกข์ แม้อุปสมบทเพียงหนึ่งพรรษา
ถึงเวลาออกแสวงหาความรู้
พบหลวงปู่นิลโดยไม่คาดฝัน
เสกก้อนหิน ป้องกันคนลงสระน้ำ
ทำคุณประโยชน์ดีกว่าทำสิ่งที่เป็นทุกข์โทษ
เก้าพระสงฆ์ผู้ทรงคุณ
ทำความเข้าใจในพระสงฆ์
สังฆคุณคือเนื้อนาบุญโลก