Sale!

พุทธฤทธิ์ ชินบัญชร

22฿ 20฿

รหัส isbn 978-974-838-890-8
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 18 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

4. 1,000 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


ปลุกใจให้ศรัทธาก่อนสวดภาวนา
การเริ่มต้นและวิธีสวด
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
วิธีการใช้พระคาถาชินบัญชร
หัวใจพระคาถาชินบัญชร
วิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆ
อธิษฐานบารมี
บทแผ่เมตตา (แบบพรหมวิหาร)
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
คำขออโหสิกรรม
กวีนิพนธ์แปลพระคาถาชินบัญชร
ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)