พุทธฤทธิ์พิชิตโรค คิริมานนทสูตร

28฿

New!
รหัส isbn 978-974-379-641-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


สาเหตุของโรค
กายป่วย อย่าให้ใจป่วย
พุทธวิธีในการรักษาโรค
วิธีปรุงยาใจ
พลังแห่งคิริมานนทสูตร
แนะนำวิธีสวดอย่างได้ผล
ยาจรรโลงจิต
ลำดับการสวดมนต์เพื่อรักษาโรค
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทคิริมานนทสูตร
๘. บทสัพพมงคลคาถา
๙. ทำสมาธิภาวนารักษาโรค
๑๐. แผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๑. แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๒. แผ่ส่วนบุญกุศล
๑๓. บทอธิษฐานบุญบารมี