พระในบ้าน (เล่มเล็ก)

18฿

New!
รหัส isbn 978 -616-268-134-9
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ
———————-
**พระในบ้าน**
– ภาพสะท้อน
– แม่… ผู้มีแต่ให้
– แม่
– ตามใจ
– ไม่น่าเลย
– หวัง
– แปลก
– คิดไม่ถึง
– กังวลใจ
– ฝันไว้
– คนดี
– ปากกับใจ
– แม่ กับคำว่า ศัตรู
– ต้องการ
– แปลกแต่จริง
– ใครให้มา
– ย้อนอดีต
– ลูกนก ลูกคน
– เปรียบไว้
– ทุกข์หรือสุข
– คิดดู
– คิดไว้
– ฝากไว้จากใจผู้เขียน
– แม่… มีแต่ให้
– คิดถึง… พ่อ
– ความสุข
– ดีใจ
– เหนื่อย
– เพื่อใคร ?
– ใบ้
– ถูกกับผิด
– ฝันไป
– ที่สุด
– ทนไม่ได้
– ตอบ
– ต้องการ
– ความภูมิใจ
– สายเสียแล้ว
– ฝากไว้ให้ใจคิด
สวดมนต์ภาวนา บูชาพระในบ้าน
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๔. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๕. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
๖. บทสรรเสริญพระคุณพ่อแม่
๗. บทขอขมาพ่อแม่
๘. บทเคารพพระคุณพ่อแม่ (ทำนองสรภัญญะ)
๑๐. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๑. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๒. บทแผ่ส่วนกุศล
พุทธพจน์