พระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-284-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ารบัญภายในเล่ม

เตรียมตัวก่อนสวด
ลำดับการสวด
คำอัญเชิญภพภูมิ
บทบูชาพระ
บทกราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ
บทสัพเพ

คำอธิษฐานแผ่บุญ
คำอธิษฐานรวมบุญ
คำอธิฐานฝึกจิต เร่งสมาธิ เร่งนิมิต
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ภาคผนวก

ความหมายศักดิ์สิทธิ์ ของพระคาถามหาจักรพรรดิ
ประวัติพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ