Sale!

พระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-284-1
ขนาดสินค้า14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก70  กรัม
สีหมึกพิมพ์สีดำ
จำนวนหน้า64  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม

เตรียมตัวก่อนสวด
ลำดับการสวด
คำอัญเชิญภพภูมิ
บทบูชาพระ
บทกราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ
บทสัพเพ

คำอธิษฐานแผ่บุญ
คำอธิษฐานรวมบุญ
คำอธิฐานฝึกจิต เร่งสมาธิ เร่งนิมิต
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ภาคผนวก

ความหมายศักดิ์สิทธิ์ ของพระคาถามหาจักรพรรดิ
ประวัติพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ