ฝึกสมาธิเบื้องต้น

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-219-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ฝึกสมาธิเบื้องต้น พุท-โธ

๑. ขั้นเตรีมพร้อมก่อนฝึกหัด
๒.ขั้นลงมือปฏิบัติ
๓. อุปสรรคในการฝึกสมาธิ
๔. วิธีเอาชนะอุปสรรค
๕. ทำความรู้จักจิตกับใจให้ถ่องแท้
๖. ข้อควรระวังในการฝึกจิต
๗. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน
๘. สมาธิก้าวสู่วิปัสสนา