Sale!

ป่วยไม่ทุกข์ สุขด้วยธรรม

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-282-7
ขนาดสินค้า11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก60  กรัม
สีหมึกพิมพ์4 สี
จำนวนหน้า72  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


สังขารมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ความเจ็บไข้สอนให้เห็นทุกข์
ต้องการพ้นจากความเจ็บไข้ ให้เตรียมพร้อม “ดับไม่เหลือ”
ความดับไม่เหลือ คือการดับความรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรา
ต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกายจึงจะคลายความยึดมั่นว่าตัวเรา
๓ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ “ความดับไม่เหลือ”
เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์
หมั่นระลึก ๓ สิ่งนี้ให้ขึ้นใจหากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีก
เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ให้มุ่งหวังความดับ เย็น เป็น “นิพพาน”
เรื่องโลกๆ ต้องละจึงจะเอาชนะความทุกข์ได้
มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น
มุ่งหน้าสู่นิพพานเถิดจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

ลำดับการสวดมนต์

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทโพชฌังคปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิรักษาโรค
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๐. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๑. บทอธิษฐานจิต

เคล็ดการสวดโพฌังคปริตรพิชิตโรค
บูรณาการโพชฌังคปริตรกับการักษาโรค