บทสวดมนต์ไหว้พระชนะกรรม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิต

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-093-9
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสวดมนต์ไหว้พระชนะกรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

เนื้อหา

ลดเคราะห์กรรมร้ายด้วยพระพุทธมนต์
ดลให้พบความสุขกาย-ใจในชีวิต

สวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย
จิตใจจักได้ที่พึ่งอันสูงสุด

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • คาถาชุมนุมเทวดา
 • คำสมาทานศีล ๕
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

สวดพุทธชัยมงคลคาถา ชัยชนะอันเป็นมงคลจะเกิดแก่ตนได้

 • บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากา)
 • บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑

ดำรงตนในกรอบความดี
ถึงจะมีคุณพระรักษาให้พ้นกรรม

 • พระคาถาชินบัญชร

แผ่เมตตาพรหมวิหารอยู่ประจำ
แก้ไขเคราะห์กรรมจากการถูกจองเวร

เมตตาพรหมวิหารคาถา (ย่อ)

โรคภัยจากเคราะห์กรรมร้าย
ใช้โพชฌังคปริตรพิชิตให้ห่างหาย

 • โพชฌังคปริตร
 • อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)

สวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย
เพื่อให้เกิดทรัพย์ภายใน เป็นปัจจัยดึงดูดทรัพย์ภายนอก

ผู้มีทรัพย์คือความดีงามภายใน
ถึงได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีตัวจริง

 • อริยธนคาถา
 • คาถาหัวใจเศรษฐี

สร้างเสน่ห์ด้วยการสวดมนต์
ดลให้พบความหมายของ “รัก” แท้

 • คาถาปลูกรักให้สมหวัง
 • คาถาเมตตามหาเสน่ห์

สวดมนต์แผ่เมตตา
แก่บุตรที่ทำแท้ง ลดแรงกรรม

 • ปัตติทานคาถา

สวดกรณียเมตสูตร
ขอขมาวิญญาณบริสุทธิ์ของลูกน้อย

 • กะระณียะเมตตะสูตร

สร้างมงคลให้เกิดในตน
จะประสบผลดีทุกอย่าง

 • บทมงคลสูตร
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • สัพพมงคลคาถา

เจริญกรรมฐาน
แผ่เมตตาจิตอุทิศบุญ

 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
 • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • บทอธิษฐานจิต