บทสวดพุทธคุณ พุทธบารมี ๔ อสงไขย

16฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-612-2
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญ
พุทธคุณคืออุดมมงคลอันสูงสุด
อานุภาพของพุทธคุณ
รูปแบบการนำพระพุทธคุณมาประยุกต์ใช้
พุทธคุณที่ใช้ในบทสวดมนต์
บทสวดพุทธคุณ ๓
ประวัติความเป็นมา
การประยุกต์ใช้
บทสวดพุทธคุณ ๙
ประวัติความเป็นมา
การประยุกต์ใช้
บทสวดพุทธคุณ ๕๖
บทอิติปิโสรัตนมาลา ๕๖ คาถา
บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐
มหาพุทธโถมนาการปาฐะ (พุทธคุณ ๑๐๐ บท)
บทสวดพุทธบารมี ๔ อสงไขย
บทพุทธบารมี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)

100 เล่ม ส่งฟรี พร้อมพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ
เหลือเพียงเล่มละ 10 บ.