ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-265-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย