ชีวิตลิขิตด้วยกรรม

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-704-772-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


**ชีวิตลิขิตด้วยกรรม**
๑. ชีวิตลิขิตด้วยกรรม
– เห็นกรรม ด้วยทำกรรมฐาน
**ประสบการณ์กรรมของหลวงพ่อจรัญ**
– ลิขิตกรรมด้วยการขโมยเงินยาย
– ลิขิตกรรมกินอาหารที่ยายถวายพระ
– ลิขิตกรรมด้วยการโกงค่าเรือ ค่าก๋วยเตี๋ยว
– ลิขิตกรรมรับจ้างต้มเต่า
– ลิขิตกรรมยิงนก หักคอ หักขา ถลกหนัง
**ถึงเวลาชดใช้หนี้เวรกรรม**
– ใช้หนี้กรรมโกงค่าก๋วยเตี๋ยว
– ใช้หนี้กรรมโกงค่าเรือจ้างตาก้อยกับยายนวม
– ใช้หนี้กรรมที่เคยทำกับนก
– ใช้หนี้กรรมรับจ้างต้มเต่า
– ใช้หนี้กรรมกินอาหารยายให้ถวายพระ
**ลิขิตกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต**
**ลิขิตกรรมจากการลักทรัพย์**
**ลิขิตกรรมจากความมักมากในกาม**
**ลิขิตกรรมจากการโกหกหลอกลวง**
**ลิขิตกรรมจากสุรายาเสพติด**
**ลดทอนแรงกรรม ด้วยทำกรรมฐาน**
**ทำกรรมฐานจริง จึงจะแก้กรรมได้จริง**
**อำนวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม**
๒. วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่
– ตำแหน่งของพ่อแม่
– ได้แก่ ศูนย์รวมความเป็นพระ
– พระคุณพ่อแม่นั้น สุดเสกสรรบรรยาย
– ๑. เลี้ยงดูกาย-ใจพ่อแม่ตอบแทนพระคุณ
– ๒. เกื้อหนุนช่วยท่านทำการงาน
– ๓. ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
– ๔. ทำตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
– ๕. ท่านลาจากโลกทำบุญอุทิศให้
– ลูกกตเวที ส่งเสริมพ่อแม่ให้มีสัมมาทิฐิ
– พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุด
– ยาอายุวัฒนะบำรุงใจพ่อแม่
๓. อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
อิสวาสุ พาหุง มหากา คาถาพิชิตมาร
– สวดพุทธคุณคาถา ได้ศีล สมาธิ ปัญญามาก
– สวดพระพุทธคุณรักษาโรค
– ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
– ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
– ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
– ๕. บทไตรสรณคมน
– ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
– ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (ส๎วา)
– ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุ)
– ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
– ๑๑. สัพพมงคลคาถา
– ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
– ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว
– ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
– ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
– ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– ๑๙. เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
– ๒๐. บทอธิษฐานจิต