คำพ่อ คำแม่

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-548-4
ขนาดสินค้า 9 x  16.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

“คำพ่อ คำแม่”

โดย…พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต)
พร้อมด้วยบทสวดมนต์บูชาพระคุณพ่อแม่
และบทสวดอวยพรให้ท่านสุขภาพดี
———————————————————

**สารบัญ**
#คำพ่อคำแม่
– คำที่กลั่นจากหัวใจ
– ความนำ
– ความในใจ
– ครอบครัวอบอุ่น
– รักพี่รักน้อง
– ความปวดร้าวใจ
– ยอดปรารถนาของพ่อแม่
– หวังใจจะได้เห็น
– ค่าของเงินทอง
– ซื่อกินไม่หมด
– คุณของความลำบาก
– น้ำใจมีค่ากว่าน้ำเงิน
– รักษาคำพูด
– ให้อภัย
– เก็บหอมรอมริบ
– อบายมุข
– หนักเอาเบาสู้
– ประสาคนแก่
– ฝากไว้ให้ลูก

#สวดมนต์บูชาพระคุณพ่อแม่
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
– บทโพชฌังคปริตร
– บทอุณหิสสวิชัย
– บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
– บทพุทธชัยมงคลคาถา
– บทชยปริตร
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทบูชาคุณบิดามารดา
– ทำกรรมฐานแทนคุณบิดรมารดา
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนกุศล
– บทอธิษฐานจิต