Sale!

คาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-172-1
ขนาดสินค้า14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก70  กรัม
สีหมึกพิมพ์2  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

คาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม

สารบัญภายในเล่ม


เทวดาชวนสวดเมตตาใหญ่
สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ หายป่วยจากโรคหัวใจรั่ว
สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขปัญหาชีวิต
สวดมนต์จะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวเรา
เมตตาใหญ่มีหลายแบบ หลายชื่อเรียก
ลำดับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
ต้นกำเนิดของคาถามหาเมตตาใหญ่
๘. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
อานิสงส์ของการเจริญคาถามหาเมตตาใหญ่
ประเภทของการแผ่เมตตา
การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงผู้รับ
การแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้รับ
การแผ่เมตตาไปใน ๑๐ ทิศ
*๑. แผ่ให้สัตว์ในทิศทั้ง ๑๐
*๒. แผ่ให้ปาณชาติในทิศทั้ง ๑๐
*๓. แผ่ให้ภูตในทิศทั้ง ๑๐
*๔. แผ่ให้บุคคลในทิศทั้ง ๑๐
*๕. แผ่ให้ผู้มีอัตภาพในทิศทั้ง ๑๐
*๖. แผ่ให้เพศหญิงในทิศทั้ง ๑๐
*๗. แผ่ให้เพศชายในทิศทั้ง ๑๐
*๘. แผ่ให้ผู้เป็นพระอริยะในทิศทั้ง ๑๐
*๙. แผ่ให้ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะในทิศทั้ง ๑๐
*๑๐. แผ่ให้เทวดาในทิศทั้ง ๑๐
*๑๑. แผ่ให้มนุษย์ในทิศทั้ง ๑๐
*๑๒. แผ่ให้สัตว์วินิบาตในทิศทั้ง ๑๐
การอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
๑๐. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ

คุณอาจจะชื่นชอบ…