ข่อย บทสวด 9 พระปริตรชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

12฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง พิมพ์ : 4 สี กระดาษ : ปอนด์ จำนวน : 16 หน้า ขนาด : 60 (7.58) x 15 cm.

รายละเอียด

สารบัญเนื้อหาภายใน

บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
รตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตปริตร (ย่อ)
บทขันธปริตร (ย่อ)
บทโมรปริตร
หัวใจธชัคคปริตร
อาฎิยปริตร (ย่อ)
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล