ข่อย บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

12฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง พิมพ์ : 4 สี กระดาษ : ปอนด์ จำนวน : 16 หน้า ขนาด : 60 (7.58) x 15 cm.

รายละเอียด

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย 
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทโพชฌังคปริตร
บทสักกัต์วา
บทอุณ์หิสสวิชัย
คาถาหัวใจชินบัญชรขจัดโรค
คาถาพุทธชัยมงคลขจัดโรค
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทกรวดน้ำย่อ
บทอธิษฐานบุญ