ข่อย บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี

12฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง พิมพ์ : 4 สี กระดาษ : ปอนด์ จำนวน : 16 หน้า ขนาด : 60 (7.58) x 15 cm.

รายละเอียด

เนื้อหาในภาย

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย 
คำสมาทานศีล 5 
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา  (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
บทบูชาพระเคราห์ทั้ง ๙
บทสวดคนเกิดวันอาทิตย์ ( ๖ จบ)
บทสวดคนเกิดวันจันทร์ (๑๕ จบ)
บทสวดคนเกิดวันอังคาร (๘ จบ)
บทสวดคนเกิดวันพุธ กลางวัน (๑๗ จบ)
บทสวดคนเกิดวันพฤหัสฯ (๑๙ จบ)
บทสวดคนเกิดวันศุกร์ (๒๑ จบ)
บทสวดคนเกิดวันเสาร์ (๑๐ จบ)
บทสวดคนเกิดวันพุธ กลางคืน (๑๒ จบ)
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอธิษฐานบุญ