ข่อย บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

12฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง พิมพ์ : 4 สี กระดาษ : ปอนด์ จำนวน : 16 หน้า ขนาด : 60 (7.58) x 15 cm.

รายละเอียด

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทกรวดน้ำย่อ
บทอุทิศและอธิษฐานบุญ